Procedura 3


Procedura bezpieczeństwa związana z COVID-19 obowiązująca
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu

RODZICE, OPIEKUNOWIE I DOROŚLI UCZNIOWIE !!!

MAJĄC NA UWADZE DOBRO PAŃSTWA DZIECI
I PRACOWNIKÓW PORADNI INFORMUJEMY, ŻE W PORADNI PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE OSOBY ZDROWE, NIE OBJĘTE KWARANTANNĄ I NADZOREM EPIDEMICZNYM .

 1. 1.Klienci poradni (rodzice, opiekunowie prawni i dorośli uczniowie) we wszystkich sprawach przyjmowani są wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 2. 2.Podczas rozmowy telefonicznej rodzic jest informowany o procedurach bezpieczeństwa związanych z COVID – 19 obowiązujących w poradni*.
 3. 3.Brak zgody rodzica na przedstawione warunki zawarte w procedurach bezpieczeństwa jest jednoznaczny z brakiem zgody na badanie.
 4. 4.Wszelkie dokumenty w miarę możliwości prosimy dostarczać pocztą lub zostawić
  w skrzynce podawczej przed wejściem do poradni od ulicy Toruńskiej 9.
 5. 5.Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonych telefonicznie godzin wizyt w poradni.
 6. 6.Na badanie dziecko/dorosły uczeń powinni być zaopatrzeni w :

–        maseczkę lub przyłbicę

–        rękawiczki jednorazowe

–        własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki, gumka, linijka – mile widziany własny piórnik), chusteczki higieniczne, woda do picia.

Na badanie/terapię dziecko przyprowadza jedna osoba: rodzic/opiekun (bez osób towarzyszących).

 1. 7.Po wejściu do poradni należy bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk (dorośli i dzieci).
 2. 8.Przed rozpoczęciem badań, terapii, rozmów każda z osób będzie poddana pomiarowi temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 37o C nie będą przyjmowane.
 3. 9.Przebywając w poradni należy bezwzględnie stosować osłonę nosa i ust; obowiązek nie dotyczy:
 • ·dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 • ·
 • ·na terenie poradni uczeń może skorzystać z przyłbicy wielorazowego użytku, które poddawane są dezynfekcji
 1. 10.Należy unikać zbędnego dotykania powierzchni wyposażenia poradni.
 2. 11.Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami, minimum 1,5 m.

WAŻNE !!!

 1. Informujemy, że pomoce dydaktyczne stosowane w diagnozie i terapii są wielokrotnego użytku. Ze względu na ich strukturę nie mogą być poddane sterylizacji. Dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 2. Jeżeli w trakcie prowadzonej diagnozy i terapii zostanie zaobserwowany jeden z objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszność, uruchomiona zostanie procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu.
 3. W sytuacji choroby NIE NALEŻY przychodzić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu.
 4. Możliwe jest omówienie badań on-line lub telefonicznie.

* procedury dostępne na stronie internetowej poradni www.ppp2.radom.pl

Skip to content