Autor: admin


Szanowni Rodzice poniżej udostępniamy pismo Zastepcy Prezydenta Miasta Radomia, oraz dokumenty dotyczące naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.


Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych Czytaj więcej…


Szanowni Państwo Dyrektorzy, w załączeniu przesyłam list Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Uprzejmie proszę o przekazanie listu nauczycielom, rodzicom i uczniom. Jednocześnie przesyłam również plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców, z prośbą o zawieszenie w widocznym miejscu Czytaj więcej…


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego Szcegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczamy w załącznikach poniżej. KLAUZULA INFORMACYJNA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE OGŁOSZENIE – NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, Czytaj więcej…


Szanowni rodzice poniżej zamieszczamy wytyczne dotyczące ilości miejsca przypadającego na jednego wychowanka.


Szanowni Państwo Dyrektorzy, w załączeniu przekazuję „Raport Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19”. Publikacja to zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez MEN w okresie od marca do czerwca br. wynikających z pandemii koronawirusa. Zachęcam Państwa Czytaj więcej…


Szanowni Państwo Dyrektorzy, Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy Czytaj więcej…

Skip to content