Autor: admin


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Toruńska 9, 26-600 Radom www.ppp2.radom.pl tel. (48) 33-12-498; 507-121-102 PPP2.S.011.3.2020                                                                               Radom, dn. 14.05.2020 r. Szanowna Pani    Dyrektor             Aktualnie pracownicy poradni zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zadanie priorytetowe rozpoczęli diagnozy dotyczące Czytaj więcej…


Procedura bezpieczeństwa związana z COVID-19 obowiązującaw Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu RODZICE, OPIEKUNOWIE I DOROŚLI UCZNIOWIE !!! MAJĄC NA UWADZE DOBRO PAŃSTWA DZIECII PRACOWNIKÓW PORADNI INFORMUJEMY, ŻE W PORADNI PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE OSOBY ZDROWE, NIE OBJĘTE KWARANTANNĄ I NADZOREM EPIDEMICZNYM Czytaj więcej…


Poniżej zamieszczamy procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Publicznym nr 25 w Radomiu.


Wytyczne dotyczące funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie pandemii COVID-19, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 Czytaj więcej…


Zakończenie I etapu rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji.Wypełniony Czytaj więcej…

Skip to content