Logo

Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA P.P. NR 25 W RADOMIU

Przedszkole zatrudnia  wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

ANNA PIWOŃSKA – Nauczyciel Dyplomowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym

  1. Wychowanie Przedszkolne;
  2.  Pedagogika  w zakresie – Pedagogika wczesnoszkolna z podstawami logopedii szkolnej;
  3.  Pedagogika  w zakresie – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna;

Studia podyplomowe:

– Przedsiębiorczość;

– Zarządzanie Oświatą;

Kurs kwalifikacyjny:

– Oligofrenopedagogika;

Inne:

- Język Angielski  dla dorosłych  - kurs podstawowy;

- Instruktor Gospodarki Odpadami w Gminie – kurs  (Instruktor edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami);

- Kurs  Kinezjologii Edukacyjnej. Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona – Pierwszy Stopień;

- Język Angielski w pracy, poziom Podstawowy - kurs;

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne           I stopnia;


NAUCZYCIELE:

 

I. RENATA WILCZAK – Nauczyciel Dyplomowany

 - Społeczny Wicedyrektor Przedszkola;

 - Społeczny Inspektor Pracy;

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

1. Wychowanie przedszkolne;

2. Pedagogika w zakresie - Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne;

Inne:

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia;


 

II. HALINA WIECZOREK – Nauczyciel Dyplomowany

 mgr  z przygotowaniem pedagogicznym

  1. Wychowanie przedszkolne;
  2. Wychowanie techniczne – informatyka;

Studia podyplomowe:

–  Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;

 – Terapia psychopedagogiczna;

 – Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

 – Doradztwo zawodowe;

 – Organizacja i zarządzanie oświatą;

 – Gimnastyka korekcyjna;

 – Oligofrenopedagogika;

–  Tyflopedagogika;

Kurs kwalifikacyjny:

– Język migowy w szkole;

- Oligofrenopedagogika;

Inne:

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne                    I stopnia;

- Język Angielski – Poziom A 1 – kurs;

- Certificate telc English A 1;                                                            

- Council of Europe level A 1;


 

III.   ANNA NOWAKOWSKA – Nauczyciel Dyplomowany

mgr  z przygotowaniem pedagogicznym

  1. Wychowanie przedszkolne;
  2. Nauczanie początkowe;

Inne:

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia;