Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA P.P. NR 25 W RADOMIU

Przedszkole zatrudnia  wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

ANNA PIWOŃSKA – Nauczyciel Dyplomowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym

  1. Wychowanie Przedszkolne;
  2.  Pedagogika  w zakresie – Pedagogika wczesnoszkolna z podstawami logopedii szkolnej;
  3.  Pedagogika  w zakresie – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna;

Studia podyplomowe:

– Przedsiębiorczość;

– Zarządzanie Oświatą;

Kurs kwalifikacyjny:

– Oligofrenopedagogika;

Inne:

– Język Angielski  dla dorosłych  – kurs podstawowy;

– Instruktor Gospodarki Odpadami w Gminie – kurs  (Instruktor edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami);

– Kurs  Kinezjologii Edukacyjnej. Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona – Pierwszy Stopień;

– Język Angielski w pracy, poziom Podstawowy – kurs;

– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne           I stopnia;


NAUCZYCIELE:

I. RENATA WILCZAK – Nauczyciel Dyplomowany

 – Społeczny Wicedyrektor Przedszkola;

 – Społeczny Inspektor Pracy;

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

1. Wychowanie przedszkolne;

2. Pedagogika w zakresie – Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne;

Inne:

– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia;


II. MILENA KOSOWSKA  – Nauczyciel Kontraktowy

 mgr  z przygotowaniem pedagogicznym

1. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Alternatywną;

2. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Dzieci o Specjalnych Potrzebach


III.   ANNA NOWAKOWSKA – Nauczyciel Dyplomowany

mgr  z przygotowaniem pedagogicznym

  1. Wychowanie przedszkolne;
  2. Nauczanie początkowe;

Inne:

– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia;

Skip to content