Logo

Kalendarium przedszkola 2014/2015

KALENDARIUM WYDARZEŃ

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 25 W RADOMIU

UL. B. KIJEWSKIEJ 10

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Styczeń 2014 r.

Czerwiec 2015 r.

 

Wydarzenia o różnym charakterze

23. 06. 2015 r. - Uroczyste zakończenie roku 2014/2015 . Akademia artystyczna

w wykonaniu dzieci. Wręczanie pamiątkowych dyplomów zakończenia

kolejnego etapu edukacji przedszkolnej, nagród książkowych. Wręczanie

pamiątkowych dyplomów: ,,Niezwykły Rodzic”, ,,Super Rodzic”, ,,Przyjaciel

Przedszkola” – rodzicom, sympatykom naszego przedszkola. Spotkania

w poszczególnych oddziałach. Podsumowanie pracy oddziałów. Wspólne

rozmowy, wnioski, refleksje. Poczęstunek, pamiątkowe fotografie.

Czerwiec 2015 r. – przeprowadzono zebrania z Rodzicami poszczególnych

Oddziałów oraz Radą Rodziców Przedszkola.

17. 06. 2015 r. – przedszkole otrzymało podziękowanie od Komitetu

Organizacyjnego ,,Dni Przyjaciół lasu 2015” za udział w konkursach

i obchodach Dni Przyjaciół lasu 2015.

16. 06. 2014 r. – został wydany dodatek w Echu Dnia ze zdjęciami grup

przedszkolnych z Radomia oraz krótka prezentacja filmowa każdego

przedszkola. Tematem przewodnim wydawnictwa było bezpieczeństwo dzieci

na wakacjach. Publikacji towarzyszyły konkursy – plastyczny oraz - na

najsympatyczniejszą grupę przedszkolną. Do wygrania - atrakcyjne nagrody.

Na wybraną grupę można było głosować internetowo i telefonicznie. Do

konkursu zaprosiliśmy Rodziców oraz Sympatyków przedszkola.

Organizatorem akcji ,,Przedszkolaki 2015 – czas na bezpieczne wakacje” była

Redakcja Echa Dnia i Pan Prezydent Radosław Witkowski oraz Urząd Miasta

w Radomiu. W przedszkolu poprowadzone były zajęcia poświęcone

bezpieczeństwu na wakacjach. Na prezentację filmową składały się inscenizacje,

wiersze, piosenki. Przygotowano scenografię, rekwizyty i odpowiednie stroje

03. 06. 2015 r. – Przedszkole brało czynny udział w organizacji Festynu

Rodzinnego na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 11 im. Bolesława Prusa, ul.

Kujawska 19 w ramach działań Centrum Aktywności Lokalnej osiedla Borki.

Na stoisku urządzonym przez przedszkole, uczestnicy festynu mogli spróbować

swoich umiejętności artystycznych - wykonać pracę plastyczną w dowolnie

wybranej technice, indywidualnie lub w zespole, przyozdobić twarz kolorowymi

malunkami, zwiedzić wystawę prac plastycznych uczestników festynu.

01. 06. 2015 r. - ,,Razem bawić się weselej” - wspólna zabawa z okazji Dnia

Dziecka. Na zajęcia zostali zaproszeni Rodzice w ramach zajęć otwartych.

22. 05. 2015 r. – Oliwia i Szymon z Gr. ,,Motyli” - otrzymali dyplomy

i upominki – brali udział w Wystawie i Konkursie plastycznym

z wykorzystaniem surowców wtórnych ,,Eko – meble”. Konkurs odbył się

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława

Witkowskiego, a organizatorem konkursu było Przedszkole Publiczne Nr 10 im.

Jana Brzechwy w Radomiu.

22. 05. 2015 r. - Festyn Rodzinny – Święto Rodziny – uroczyste obchodzenie

Dnia Mamy i Taty oraz Dziecka. Akademia artystyczna w wykonaniu Dzieci,

wręczanie upominków Rodzicom. Pokaz iluzjonistyczny. Konkursy, zabawy

zręcznościowe, malowanie twarzy, tworzenie w różnych technikach

plastycznych, zabawa taneczna, poczęstunek, rozmowy, wspólne biesiadowanie,

pamiątkowe zdjęcia, przejazd limuzyną dla chętnych;

18. 05. 2015 r. Dzieci z naszego przedszkola wyjechały na wycieczkę

autokarową - krajoznawczą do Kawęczyna. Pobyt w Kawęczynie rozpoczęto

od powitalnego poczęstunku. Dzieci miały okazję poznać życie dawnej wsi.

Pracy kowala, procesu wypieku chleba, wybijania monety. Była przejażdżka

zaprzęgiem konnym, pieczenie kiełbasek, dyskoteka, pamiątkowe fotografie.

14. 05. 2015 r. Komisja Konkursowa P.P. Nr 25 ogłosiła wyniki

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU

PRZEDSZKOLNYM - ,,PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU”.

11. 05. 2015 r. –Dzieci z Gr. I ,,Biedronki” udały się na Komisariat III Policji

Komendy Miejskiej Policji w Radomiu ul. B. Chłopskich 6/8. Dzieci

zwiedzały instytucję, poznawały pracę policjantów, oglądały przedmioty

używane przez policję. Mogły zasiąść w samochodzie policyjnym. Dzieci

pogłębiły swoją wiedzę na temat przestrzegania bezpieczeństwa. Wysłuchały

opowiadań i brały czynny udział we wspólnej rozmowie z funkcjonariuszami.

08.05.2015 r. w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia w ramach akcji

edukacyjno - informacyjnej pod tytułem: „Czytamy etykiety z krówką Figą”.

Celem akcji jest popularyzacja tematyki zdrowego odżywiania wśród

najmłodszych, wzrost świadomości dzieci w kwestii wartości odżywczych

produktów oraz kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych

przedszkolaków. Najmłodsi dowiedzieli się m.in., dlaczego codzienne

spożywanie nabiału jest ważne dla ich rozwoju.

06. 05. 2015 r. Do naszego przedszkola zawitali aktorzy ze ,,Studia Ssmyk”

Dzieci obejrzały przedstawienie zatytułowane ,,Bajka o Niesfornym Antku”.

Przybliżono dzieciom tematyką kulturalnego zachowywania się.

05. 05. 2015 r. – Oliwia i Julia z Gr. II 4 – 5 latki ,,Motyli” reprezentowały

nasze przedszkole w Konkursie Recytatorskim ,,Dziecięcy Świat Poezji”

w Domu Kultury ,,Borki”. Obie dziewczynki otrzymały pamiątkowe dyplomy.

30. 04. 2015 r. – przedszkole brało udział w rozprowadzaniu ankiety

diagnostycznej, w ramach współpracy w Centrum Aktywności Lokalnej osiedla

Borki w związku z planowanym utworzeniem Dziennego Domu dla Osób

Starszych, będących mieszkańcami miasta Radomia w wieku 60+ pn. ,,Senior –

Wigor”. Odbiorcami ankiety jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu

28. 04. 2015 r. - ,,Przyjaciele przyrody – Mali strażnicy przyrody” –

Kształtowanie postaw dziecka w kontaktach z przyrodą. Rozbudzanie

zainteresowań otaczającą przyrodą i kształtowanie poczucia odpowiedzialności

za postawę i działania wobec niej - Zajęcie otwarte dla Rodziców - Gr. I 3 – 4

22. 04. 2015 r. – Julia z Gr. ,,Biedronki” otrzymała dyplom za udział

w Konkursie Plastycznym ,,Kolorowe motyle” organizowanym przez

Przedszkole ,,Bambinek” w Piasecznie.

22.04. 2015 r. – W naszym przedszkolu obchodzony był Dzień Ziemi – na znak

czynnego przyłączenia się do tego święta - wszystkie dzieci brały udział

20.04. 2015 r. – Udział dzieci z Gr. II ,,MOTYLE” w XVIII Olimpiadzie

Sportowej Przedszkolaków organizowanej przez Urząd Miejski Radomiu, SZS

Radom i Przedszkole Publiczne Nr 14.

16. 04. 2015 r. – Występ artystyczny dzieci - Grupa ,,Motyle” z programem

Wielkanocnym, w Domu Kultury ,,Borki” dla Społeczności Lokalnej. Udział

przedszkola w zorganizowaniu przedsięwzięcia w ramach współpracy z CAL.

14.04.2015 r. – Nasze przedszkole ogłosiło KONKURS PLASTYCZNY DLA

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - ,,PRZYRODA W CZTERECH

09. 04. 2015 r. –Dzieci z Gr. II ,,Motyle” 4 – 5 latki udały się na pieszą

wycieczkę do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Radomiu, ul. Limanowskiego 42. Poznawały specyfikę pracy oraz rolę tej

instytucji w życiu człowieka. Miały okazję poznać zawody jakie wykonują

poszczególni pracownicy.

Marzec 2015 r. – Piotr i Oliwia z Gr. II ,,Motyle” zajęli I miejsce w Konkursie

pt.: ,,Wiosenne zabawy z matematyką” – organizowanym przez P.P. Nr 23

Marzec 2015 r. – Oliwia z Gr. II ,,Motyle” – otrzymała dyplom – wyróżnienie

w Międzyprzedszkolnym Konkursie pt.: ,,Geometryczna Wiosna” –

organizowanym przez P.P. Nr 23 w Radomiu.

26.03.2015 r. – Do przedszkola zawitał teatr ,,Karuzela”. Aktorzy

zaprezentowali przedstawienie pt.: ,,O chłopcu, któremu wyrosły skrzydła”.

Poruszono tematykę zdrowego stylu życia i poszanowania przyrody.

19.03.2015 r. - ,,Z Rodziną w przedszkolu” – warsztaty plastyczne – z udziałem

rodzin dzieci (mamy, tatusiowie, rodzeństwo, ciocie, babcie) - wykonywanie

ozdób wielkanocnych, kart świątecznych (malowanie, lepienie, wycinanie,

przyozdabianie). Wspólna zabawa, rozmowy, pamiątkowe fotografie.

18.03.2015 r. – Wyjazd autokarowy dzieci z Gr. ,,Biedronki” i ,,Motyle” na

koncert muzyczny z serii ,,Cztery pory roku” zatytułowany ,,Wiosna” do

Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

16.03.2015 r. – Wyjazd autokarowy dzieci z Gr. ,,Biedronki” i ,,Motyle” do

Muzeum Wsi Radomskiej - wykonywanie Marzanny, poznawanie zwyczajów

i obrzędów związanych z pożegnaniem zimy.

13. 03. 2015 r. – w naszym przedszkolu odbyła się zbiórka żywności związanej

z akcją dotyczącą sytuacji Uchodźców na Ukrainie. Akcję prowadziła - Caritas

12.03.2015 r. – Otrzymaliśmy podziękowanie od Towarzystwa Przyjaciół Lasu

za udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Przyjaciele lasu” oraz

Obchodach Dni Przyjaciół Lasu 2015. Nasze przedszkole reprezentowała Julia

09.03.2015 r. – Wyjazd autokarowy Dzieci z Gr. I ,,Biedronki” do kina Helios

na film pt.: ,,Fru”. Chłopcy zaprosili swoje koleżanki na film z okazji Święta

06.03.2015 r. – Kamil i Julia z Gr. II ,,Motyle” otrzymali pamiątkowe dyplomy

za udział w XII Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej -

,,Kocham moją Ojczyznę” – Etap Regionalny. Kamil reprezentował nas

śpiewając piosenkę, a Julia - recytując wiersz.

26. 02. 2015r. – ,,Dzień marchewki” - zajęcia edukacyjne w ramach programu

,,Kubusiowi przyjaciele natury” - wykonywanie soków z naturalnych

owoców, degustacja. Zajęcia z czynnym udziałem rodziców.

18. 02. 2015 r. – w przedszkolu gościł Teatr Lalek ,,Bajka” z przedstawieniem

,,Gucio zaczarowany” . Przybliżono dzieciom tematykę pożądanych postaw,

poprawnego zachowywania się.

17. 02.2015 r. ,,Zapusty – Kusaki” – przedstawienie teatralne dla rodziców

i całej społeczności przedszkolnej - zajęcie otwarte - w wykonaniu dzieci z Gr.

II 4 – 5 latki ,,Motyle” - pielęgnowanie tradycji regionalnej.

16. 02. 2015 r. - Zajęcia edukacyjne z cyklu zajęć otwartych ,,Z Rodziną w

przedszkolu” - pieczenie faworków - wypieki wg przepisów naszych babć,

degustacja. Pielęgnowanie polskich tradycji.

13. 02. 2015 r . - zebranie z Rodzicami - w Grupie I ,,Biedronki” –

podsumowanie pracy oddziału w pierwszym semestrze roku szkolnego

11. 02. 2015 r. – zebranie z Rodzicami - w Grupie II ,,Motyle” –

podsumowanie pracy oddziału w pierwszym semestrze roku szkolnego

06.02.2015 r. – Bal Karnawałowy.

22.01.2015 r. –Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Grupie I

21. 01. 2015 r. – Uroczystość Dnia Babci i Dziadka w Grupie II 4-5latki

20. 01. 2015 r.– Grupa II 4-5latki ,,Motyle” udała się autokarem do Domu

Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany ,,Danuty” Kijewskiej, 26 – 600

Radom, ul. A. Struga 88 z występem artystycznym dla podopiecznych. Dzieci

zaprezentowały program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Zaprezentowały również Jasełka.

21. 12. 2014r. – udział przedszkola w Konkursie na najładniej ubraną

choinkę w ramach imprezy ,,Gwiazdka na deptaku” organizowanej przez

Urząd Miejski w Radomiu (otrzymaliśmy dyplom i nagrody za udział).

19. 12. 2014r.–Jasełka w wykonaniu Gr. II ,,Motyle” – dla całej społeczności

przedszkola – wspólna wigilia wraz z rodzicami.

17. 12. 2014 r. – przedszkole angażowało się w zorganizowanie Spotkania

Wigilijnego dla Społeczności Lokalnej w Domu Kultury ,,Borki” – współpraca

16.12.2014 r. - w przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjno – poznawcze,

o charakterze artystycznym. Dzieci miały okazję poznać bursztyn. Jego źródła,

sposoby wykorzystywania. Poznały ich wartości estetyczne. Dzieci wykonały

prace plastyczne: obraz wysypywany pyłem bursztynniczym, serce obklejane

bursztynem oraz bombki świąteczne ozdabiane bursztynem. Urządzono

12. 12. 2014 r. - Warsztaty Plastyczne ,,Z Rodziną w Przedszkolu” –

OZDOBY ŚWIĄTECZNE – BOŻONARODZENIOWE – wykonywanie

ozdób - prac z różnorodnych materiałów plastycznych – urządzenie wystawy.

Udział dzieci, rodziców, rodzeństwa, nauczycieli.

10. 12. 2014 r. –W przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjno – poznawcze pt.:

,,Świece woskowe czyli - Jak pszczoły pomogły rozświetlić świat”. Dzieci

poznały historię wytwarzania świec. Odbyły się warsztaty, na których dzieci

samodzielnie wykonywały świece z wosku pszczelego. Świece zostały zabrane

przez dzieci do domu. Zostały wykorzystane np. do stroików świątecznych –

takie propozycje wysunęły dzieci.

09. 12. 2014 r. – Dzieci z Gr. II ,,Motyle” uczestniczyły w zajęciach edukacyjno

- poznawczych na terenie Komisariatu III Policji Komendy Miejskiej Policji

w Radomiu , ul. B. Chłopskich 6/8 na osiedlu Borki. Dzieci poznały miejsce,

specyfikę pracy policjanta, strój, jego wyposażenie. Miały okazję zasiąść

w samochodzie policyjnym. Wysłuchały pogadanki n. t.: bezpieczeństwa.

Policjanci odpowiadali na zadawane pytania. Dzieci otrzymały upominki -

światełka odblaskowe. Wykonano wspólne fotografie.

08.12.2014 r. – Przedszkole przystąpiło – w ramach swoich kompetencji do

,,Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony

obywateli i porządku publicznego na lata 2015 – 2018” – Prowadzonego

przez Prezydenta Miasta Radomia – inicjatywa Komisja Bezpieczeństwa

i Porządku dla miasta Radomia – Rady Miejskiej w Radomiu – koordynator -

Anna Piwońska - nauczyciele zaangażowani - 4 osoby).

02.12.2014 r. – Do przedszkola zawitał Św. Mikołaj. Dzieci brały udział

w zabawie, konkursach, prezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne,

recytatorskie. Święty wręczał prezenty. Spotkanie z Mikołajem zakończono

wspólnymi fotografiami.

28. 11. 2014 r. –W Grupie I ,,Biedronki” – odbyła się uroczystość ,,Pasowania

na Przedszkolaka”. Na uroczystość złożyły się: akademia artystyczna,

pasowanie na przedszkolaka, wręczanie dyplomów, odznak, wspólna zabawa,

poczęstunek i pamiątkowe fotografie.

27.11.2014 r. – wyjazd autokarowy dzieci z Gr. I ,,Biedronki” i II ,,Motyle” do

Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na

przedstawienie zatytułowane ,,Na Arce o ósmej”. Sztuka prezentowana była na

scenie ,,Fraszka”. Po spektaklu dzieci spotkały się z aktorami, którzy opowiadali

o swojej pracy. Odpowiadali również na wszelkie pytania zadawane przez

dzieci. Przybliżono młodym widzom zawód aktora.

26. 11. 2014 r. –Dzieci z Gr. II 4 – 5 latki,, Motyle” – pojechały autokarem do

Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany ,,Danuty” Kijewskiej, 26

– 600 Radom, ul. A. Struga 88z występem artystycznym dla podopiecznych.

Dzieci zaprezentowały program artystyczny o charakterze patriotycznym.

25.11.2014 r. – w naszym przedszkolu obchodzony był ,,Światowy Dzień

Pluszowego Misia” – odbyły się rozmowy, zabawy, wykonywano prace

plastyczne, urządzono wystawę.

21. 11. 2014 r. –Przedszkole otrzymało podziękowanie za zainteresowanie

akcją i udział w Konkursie ,,Zbiórka zużytych baterii 2014 r.” od Marszałka

Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika. W liście czytamy:

Właściwe postępowanie z odpadami, zwłaszcza niebezpiecznymi, jest

niezwykle istotne z punktu widzenia troski o środowisko naturalne. Wszelkiego

rodzaju działania minimalizujące nasz negatywny wpływ na otoczenie zasługują

na uznanie, a zaangażowanie najmłodszych w kampanie proekologiczne jest dla

mnie szczególnym powodem do dumy.

20. 11. 2014 r. –W naszym przedszkolu obchodzony był Ogólnopolski Dzień

Praw Dziecka. Nauczyciele poprowadzili specjalnie przygotowane zajęcia

18. 11. 2014 r. - ,,96 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ

NIEPODLEGŁOŚCI” – rozbudzanie zainteresowań ojczyzną

i kształtowanie poczucia dumy z przynależności narodowej – zajęcie

otwarte dla rodziców – Gr. II 4 – 5 latki ,,Motyle”.

17.11.2014 r. – do przedszkola wpłynął Dyplom za udział w III Edycji

Programu Zbieraj kartridże, ratuj konie organizowanej przez Green Project

w roku szkolnym 2013/2014. Dzięki reprodukcji zebranych kartridży Klub Gaja

otrzymał 10 tys. zł na wykup i utrzymanie potrzebujących koni. Jesteśmy

dumni, że mamy w tym swój udział.

31. 10. 2014 r. – do przedszkola zawitał teatrzyk objazdowy ze sztuką pt. ,,Tato

i Jasiek” – opowieść o zdrowym trybie życia.

30. 10.2014 r. w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne z zakresu

bezpieczeństwa w ramach projektu Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej

Policji w Radomiu zatytułowanego ,,Bezpieczny przedszkolak”. Zajęcia

poprowadził/a asp. Kamila Adamska – Komenda Miejska Policji w Radomiu,

sierż. sztab. p. Andrzej Drabik wiceprezes WOPR w Radomiu, sierż. sztab.

Karol Czepółkowski – Straż Graniczna, p. Piotr Zieliński – dyrektor Filii

Regionu Aviva w Radomiu. Dzieci m.in.: poznały psa policyjnego o imieniu

Karo, obejrzały pokaz udzielania pierwszej pomocy, utrwalały telefony

alarmowe, uczyły się prawidłowego zachowania wobec obcych, jak wykonać

telefon alarmowy , co zrobić w przypadku zagubienia się np.: w markecie, na

plaży, jak wygląda pozycja żółwia, którą przyjmuje się w przypadku spotkania

z groźnym psem. Dzieci miały okazję zobaczyć sposób odbijania linii

papilarnych (każde z nich odbiło własne na specjalnie przygotowanych

szablonach).Wykonano pamiątkowe zdjęcia. Goście wpisali się do Kroniki

Przedszkola. Swoją obecność zaznaczył w kronice pies Karo - odbił własną

łapę. Przedszkolaki w dowód podziękowania obdarowały Gości (wykonanymi

z nauczycielkami) kwiatami. Do podziękowań, życzeń pomyślności w życiu

osobistym i zawodowym dołączyli nauczyciele oraz dyrektor przedszkola

(wręczono podziękowania na piśmie).

29. 10. 2014 r. - Dzieci z Gr. II ,,Motyle” 4- 5latki były na koncercie - Poranku

Muzycznym z cyklu ,,Cztery pory roku” – w Szkole Muzycznej w Radomiu -

28. 10. 2014 r. – Oliwia z Gr. II ,, Motyli” otrzymała dyplom - wyróżnienie

w konkursie plastycznym ,,Barwy Jesieni” – organizowanym przez Dom

Kultury ,,Borki” w Radomiu.

24.10.2014 r. - Przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz

warunków ewakuacji – ,,PRÓBNA EWAKUACA” z udziałem inspektora

Urzędu Miejskiego w Radomiu - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego - p. Arkadiusza Walkiewicza.

22. 10. 2014 r. - Występ artystyczny dzieci w Domu Kultury ,,Borki’’ – dla

społeczności lokalnej – z okazji Dnia Seniora, wręczanie Seniorom

własnoręcznie wykonanych upominków. Przedszkole włączyło się

w organizację tej uroczystości w ramach współpracy CAL.

03. 10. 2014 r. – ,,Święto pieczonego ziemniaka” – Gr. II 4- 5latki ,,Motyle” –

rozmowa o roli ziemniaka w diecie człowieka, sposoby uprawy ziemniaka

dawniej i dziś. Przygotowanie potraw z ziemniaków. Degustacja potraw

z innymi członkami społeczności przedszkolnej.

01.10.2014 r. –Zebranie z Radą Rodziców Przedszkola.

29. 09. 2014 r. – Potwierdzenie zgłoszenia Przedszkola do udziału w Eko -

konkursie: „ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII 2014” - organizowanego

przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

30. 09. 2014 r. – Reprezentanci naszego przedszkola (Rodzic, nauczyciel,

dyrektor) – uczestniczyli w Konferencji z cyklu ,,Samorząd a wychowanie” –

pt.: ,,WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM” – organizator - Urząd Miasta

29. 09. 2014 r. – Zajęcia edukacyjne pt.: ,,Bezpieczna droga do

przedszkola” – na terenie przedszkola - poprowadzone przez sierż. Ingę

Okuszko z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji

w Radomiu. Udział dzieci z Gr. I 3- 4latki ,,Biedronki”, Gr. II 4 – 5latki

23.09.2014 r. wpłynął CERTYFIKAT Akademii Zdrowego Przedszkolaka dla

Przedszkola Publicznego Nr 25 za realizację IX akcji (zima 2013) pod hasłem

ODPORNOŚĆ WZMACNIAMY, BO O ZDROWE ŻYWIENIE I HIGIENĘ

DBAMY oraz przekazanie dzieciom wiedzy na temat wpływu żywności, ruchu

i właściwej higieny na odporność organizmu.

19. 09. 2014 r. – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – wspólna, wewnątrz-

przedszkolna zabawa pod hasłem ,,W krainie marzeń” – zabawa taneczna

w strojach ulubionych postaci bajkowych, zagadki fotograficzne pt. ,,Tak się

bawiłyśmy”, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, podwieczorek

na świeżym powietrzu. ,,Najbardziej podoba mi się….” – wyrażanie swoich

emocji za pomocą dowolnie wybranej techniki plastycznej (rysowanie

kredkami, kolorową kredą, farbami itd.) – urządzenie mini warsztatów

plastycznych w salach zajęć oraz ogrodzie przedszkolnym. Wystawa ,,dzieł” dla

16. 09. 2014r. - Spotkanie z tłumaczem języka migowego- pokaz

porozumiewania się językiem migowym – zajęcia dla dzieci - Gr. I 3-4latki

,,Biedronki”, Gr. II 4 – 5latki ,,Motyle”.

12. 09. 2014 r. – wprowadzono ,,Kodeks Przedszkolaka” – czyli normy

i zasady obowiązujące w Przedszkolu Publicznym Nr 25 w Radomiu. Kodeks

opracowany wspólnie z dziećmi i rodzicami.

11. 09. 2014 r. – Zgłoszenie Przedszkola do Programu Edukacyjnego ,,Czyste

Powietrze Wokół Nas” w roku szkolnym 2014/2015. Koordynator – Anna

Nowakowska, nauczyciele zaangażowani - 4 osoby, organizator - Powiatowa

Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu. Sekcja Oświaty Zdrowotnej

10. 09. 2014 r. – zebranie z Rodzicami Oddziału I 3 – 4latki ,,Biedronki”.

09.09.2014 r. – zebranie z Rodzicami Oddziału II 4 – 5latki ,,Motyle”.

31. 08. 2014r. – Przyjęcie potwierdzenia o zgłoszeniu Przedszkola do Programu

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury” – Program Ogólnopolski – koordynator

p. Renata Wilczak, nauczyciele zaangażowani - 4 osoby.