O nas

Krótki rys historyczny

    Początki istnienia przedszkola to lata osiemdziesiąte.

Na orzeczeniu organizacyjnym Nr 6/84  dla Państwowego Przedszkola Nr 41 w Radomiu przy ulicy Szenwalda z dnia 15 września 1984 r. czytamy:

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Radomiu tworzy się z dniem 2 listopada 1984 roku  przedszkole dwuoddziałowe przy ulicy Szenwalda Nr 10 w  Radomiu. Nadaje się Nr 41 i ustala następującą organizację:

1.    Nazwa przedszkola   – Państwowe Przedszkole Nr 41

2.    Siedziba przedszkola – ulica Szenwalda Nr 10, 26 – 600 Radom

3.    Liczba oddziałów – dwa

4.    Liczba miejsc wg normy 1,5 m2 na jedno dziecko   – 60

   W roku 1992 Prezydent Miasta Radomia wydał Orzeczenie Organizacyjne  dnia 11 czerwca  dla przedszkola, w którym czytamy:

Z dniem 01. 07. 1992 r. przekształca się przedszkole w samodzielny zakład budżetowy i ustala się następującą jego organizację:

Nazwa przedszkola   – Przedszkole  Publiczne  Nr 25

Siedziba przedszkola – Radom, ulica Szenwalda Nr 10

Liczba oddziałów       – dwa

Liczba miejsc            – 50

   Na podstawie Uchwały Nr 676/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.01.2010 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola Publicznego Nr 25 w Radomiu, ul. Szenwalda 10  wprowadzono zmiany w adresie przedszkola.

– ,,…..W związku ze zmianą nazwy ulicy ,,Lucjana Szenwalda” na ,,Bohdany Kijewskiej” wprowadzoną uchwałą Nr 411/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy zmienia się adres Przedszkola Publicznego Nr 25 w Radomiu, z ul. Szenwalda 10 na ul. Bohdany Kijewskiej 10.”

A tym samym akt założycielski Przedszkola otrzymał brzmienie”

                                    Przedszkole Publiczne Nr 25

                              w  Radomiu, ul. Bohdany Kijewskiej 10

   Obecnie do przedszkola uczęszcza 50 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W placówce zatrudnionych jest 14 pracowników. Funkcję dyrektora (od roku szkolnego 2012/2013) pełni  – Anna Piwońska.

 Link do naszej strony w bip : 

________________________________________________________________________________________________________________________

,,Challenge – Posprzątajmy razem Radom”

11.05.2021 r. – odpowiedzieliśmy na zaproszenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 i wzięliśmy czynny udział w przedsięwzięciu „Challenge – Posprzątajmy razem Radom”. Grupa II 4-5 LATKI ,,MOTYLE” sprzątała Radom na terenie osiedla Borki. Następnie, nasze Przedszkole zaprosiło do tego wydarzenia:  

– Przedszkole Publiczne Nr 12 w Radomiu, ul. Wernera 34 

– Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radomiu, ul. Jasińskiego 4 

– Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu, ul. Wośnicka 121 

Jesteśmy dumni, że mogliśmy zrobić coś pożytecznego dla Naszej Małej Ojczyzny – Radomia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przedsięwzięcia w galerii.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

,, Kot w butach” – wspólna zabawa o charakterze teatralnym w Języku angielskim.   Licealiści z V Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Radomiu – Klasa 3F , której Wychowawcą jest Pani mgr Agnieszka Gierwatowska i Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego Nr 25 w Radomiu. Inicjatorką i prowadzącą wydarzenie była Pani mgr Monika Pietrzyk – Nauczyciel Języka angielskiego w obu placówkach.

Kilka zdjęć z tej zabawy dostępna po kliknięciu poniższego linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1WhZinr8ftTDjral-AV-23K-6sQFz3ukh?usp=sharing

________________________________________________________________________________________________________________________

NASZE AKTYWNOŚCI

Skip to content