Logo

Ogłoszenie - program "Dobry Start"

Kuratorium Oświaty

w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 12 czerwca 2018 r.

BKO.530.1.2018.AM

 

 

 

Dyrektorzy

szkół dla dzieci i młodzieży

z województwa mazowieckiego

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

informuję, że 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie

rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu

na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą

mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o upowszechnienie informacji na

temat tego programu podczas spotkań z rodzicami jeszcze w czerwcu br. oraz w trakcie

zebrań rozpoczynających nowy rok szkolny. Proszę także o umieszczenie w widocznych

miejscach plakatów i ulotek informacyjnych, które zostaną do Państwa przekazane.

Szczegółowe informacje na temat programu „Dobry Start” dostępne są na stronie

internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

www.mrpips.gov.pl/DobryStart - w specjalnej zakładce poświęconej tej formie wsparcia.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Aurelia Michałowska