Szanowni Państwo Dyrektorzy, w załączeniu przesyłam list Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Uprzejmie proszę o przekazanie listu nauczycielom, rodzicom i uczniom. Jednocześnie przesyłam również plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców, z prośbą o zawieszenie w widocznym miejscu Czytaj więcej…


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego Szcegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczamy w załącznikach poniżej. KLAUZULA INFORMACYJNA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE OGŁOSZENIE – NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, Czytaj więcej…


Szanowni rodzice poniżej zamieszczamy wytyczne dotyczące ilości miejsca przypadającego na jednego wychowanka.


Szanowni Państwo Dyrektorzy, w załączeniu przekazuję „Raport Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19”. Publikacja to zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez MEN w okresie od marca do czerwca br. wynikających z pandemii koronawirusa. Zachęcam Państwa Czytaj więcej…


Szanowni Państwo Dyrektorzy, Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy Czytaj więcej…


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Toruńska 9, 26-600 Radom www.ppp2.radom.pl tel. (48) 33-12-498; 507-121-102 PPP2.S.011.3.2020                                                                               Radom, dn. 14.05.2020 r. Szanowna Pani    Dyrektor             Aktualnie pracownicy poradni zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zadanie priorytetowe rozpoczęli diagnozy dotyczące Czytaj więcej…


Procedura bezpieczeństwa związana z COVID-19 obowiązującaw Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu RODZICE, OPIEKUNOWIE I DOROŚLI UCZNIOWIE !!! MAJĄC NA UWADZE DOBRO PAŃSTWA DZIECII PRACOWNIKÓW PORADNI INFORMUJEMY, ŻE W PORADNI PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE OSOBY ZDROWE, NIE OBJĘTE KWARANTANNĄ I NADZOREM EPIDEMICZNYM Czytaj więcej…


Poniżej zamieszczamy procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Publicznym nr 25 w Radomiu.

Skip to content