Logo

TROCHĘ HISTORII

Krótki rys historyczny

    Początki istnienia przedszkola to lata osiemdziesiąte.

Na orzeczeniu organizacyjnym Nr 6/84  dla Państwowego Przedszkola Nr 41 w Radomiu przy ulicy Szenwalda z dnia 15 września 1984 r. czytamy:

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Radomiu tworzy się z dniem 2 listopada 1984 roku  przedszkole dwuoddziałowe przy ulicy Szenwalda Nr 10 w  Radomiu. Nadaje się Nr 41 i ustala następującą organizację:

 

1.    Nazwa przedszkola   – Państwowe Przedszkole Nr 41

2.    Siedziba przedszkola – ulica Szenwalda Nr 10, 26 – 600 Radom

3.    Liczba oddziałów       - dwa

4.    Liczba miejsc wg       - 60

normy 1,5 m2 na jedno dziecko

 

   W roku 1992 Prezydent Miasta Radomia wydał Orzeczenie Organizacyjne  dnia 11 czerwca  dla przedszkola, w którym czytamy:

Z dniem 01. 07. 1992 r. przekształca się przedszkole w samodzielny zakład budżetowy i ustala się następującą jego organizację:

 

Nazwa przedszkola   – Przedszkole  Publiczne  Nr 25

Siedziba przedszkola – Radom, ulica Szenwalda Nr 10

Liczba oddziałów       - dwa

Liczba miejsc            - 50

 

   Na podstawie Uchwały Nr 676/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.01.2010 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola Publicznego Nr 25 w Radomiu, ul. Szenwalda 10  wprowadzono zmiany w adresie przedszkola.

 

- ,,…..W związku ze zmianą nazwy ulicy ,,Lucjana Szenwalda” na ,,Bohdany Kijewskiej” wprowadzoną uchwałą Nr 411/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy zmienia się adres Przedszkola Publicznego Nr 25 w Radomiu, z ul. Szenwalda 10 na ul. Bohdany Kijewskiej 10.”

A tym samym akt założycielski Przedszkola otrzymał brzmienie”

 

                                    Przedszkole Publiczne Nr 25

                              w  Radomiu, ul. Bohdany Kijewskiej 10

 

 

   Obecnie do przedszkola uczęszcza 50 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W placówce zatrudnionych jest 14 pracowników. Funkcję dyrektora (od roku szkolnego 2012/2013) pełni  - Anna Piwońska.

 

 Link do naszej strony w bip : 

naglowek 69